Maasdriel: Ontwikkelen woonwijken Kerkdriel Noord en Velddriel Zuid

Opdracht: Regie voeren over alle woningbouwprojecten
Fase: Divers
Functie: Bouwregisseur

Kerkdriel Noord

Grootste uitleglocatie voor woningbouw in de gemeente Maasdriel in de kern Kerkdriel met een omvang van 230 woningen. Uitstekende woonwijk, met diversiteit in aanbod en opbouw, ruime opzet, zoals dat in niet-stedelijke gebieden behoort te zijn. Plan sterk gericht op particulier opdrachtgeverschap. Plan gemaakt vanuit de “goede marktsituatie”. Heroriëntatie is op zijn plaats voor delen van het plangebied.

De werkzaamheden als projectleider zijn gestart enkele weken voordat de Raad van State 50% van het bestemmingsplan voor het plangebied vernietigde. Opdracht daarmee gericht op realisatie van onherroepelijke deel (waaronder het opstellen van een nieuw exploitatieplan, het voorbereiden voor bouwrijp maken en het opstellen van een grondexploitatie) en gericht op, vanwege de marktsituatie, heroriëntatie van het vernietigde deel.

Velddriel Zuid

Beoogde uitleglocatie in de kern Velddriel van 133 woningen.

De werkzaamheden als projectleider zijn gestart vanuit een stedenbouwkundige opzet en enkele contractsbesprekingen met ontwikkelaars in het gebied. Opdracht alleen gericht op bereiken van overeenstemming met ontwikkelaars over ontwikkelen van het gebied (bouwclaimmodel). Overeenstemming binnen handbereik, doch als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden (nog) niet geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst.