Loosdrecht: Realisatie dorpscentrum

Loosdrecht kenmerkt zich door haar lintbebouwing. Hierdoor ontbrak een echt centrum. Tevens nauwelijks zicht op prachtige Loosdrechtse plassen (omdat vrijwel elk perceel was dicht gezet met grote huizen en dito hagen en schuttingen). Project werd al 21 jaar tegengehouden door zeer gefortuneerde omwonenden (voor enkelen werd dit hun levenswerk). Realisatie van dorpscentrum met daarin als centrale gedachte creëren van dorpshart en zicht op de plassen, door aanleg haven met omliggende bebouwing met commerciële activiteiten in de plint en woonbebouwing er boven.

In opdracht radicale breuk met eerdere planvorming geforceerd. Planvorming op basis van “stakeholdermethode” niet langer door gemeente, maar vooral door omwonenden. Resultaat: geen beroepschriften bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan.