Lelystad: Ontwikkelen Bataviahaven en uitbreiding Bataviastad

Lelystad heeft jaren primair gediend als opvang met goedkope woningbouw voor de stad Amsterdam. Het laatste decennium heeft de gemeente veel energie gestoken in de realisatie van kwaliteitsvolle projecten. Een van de paradepaardjes betreft de ontwikkeling van Bataviastad en Bataviahaven aan de kust van Lelystad. Een zeer divers ontwikkelingsgebied met 4 hectare leisure, diverse musea, 500 woningen en een haven. Zonder twijfel één van de meest interessante gebiedsontwikkelingen in Nederland. Uitstraling openbaar gebied, mede vanwege riante subsidiemogelijkheden, subliem.

De werkzaamheden als projectleider gestart, vanaf het moment dat er sprake was van een bestemmingsplan en het eerste deel van het outletcentrum “Bataviastad” was gerealiseerd. Werkzaamheden, vanwege hoge subsidiebedragen, vooral gericht op tijdig uitontwerpen en realisatie. Complex project met name vanwege tijdsdruk en vergunningentraject m.b.t. waterstaatskundige kenmerken (dijkverlegging) van het project.

“Met afstand mooiste project uit mijn carriere, nog steeds buitengewoon trots als ik daar rondloop.” (projectleider; Jacob Alkema)