Grave: Diverse projecten

Opdracht: Realisering multifunctionele accommodatie, huisvestingsvisie, diverse woningbouwlocaties
Fase: Ontwerpfase
Functie: Projectleider

Huidige structuur van Grave is kenmerkend voor veel dorpen en steden aan het water; gebouwd en beleefd met de rug naar het water. Uitstekende locatie direct gelegen aan de Maas, ingevuld met overwegend verouderde bedrijvigheid. Grootse plannen van gemeente tot herinvulling van het gebied met woningbouw. Sterke mate van realisme door geplande gefaseerde realisatie.

Opdracht gestart vanuit verrassende zeer negatieve grondexploitatie. Eerste deel van opdracht vooral gericht op herijking van de grondexploitatie. Opdracht verder gericht op planvorming en het opstellen van bestemmingsplan (er zijn geen beroepen ingediend bij de Raad van State). Tevens integraal verantwoordelijk voor realisatie van gemeentelijke Multifunctionele accommodatie in het plangebied.