Detachering

Afspraak maken?

Stelt u een kennismakingsgesprek op prijs of wilt u weten wat wij voor u kunnen doen?
Dan kunt u contact opnemen met Jacob Alkema, 06-16019575 of via email prajaplanbegeleiding@gmail.com.

Detachering

De omgeving waarbinnen ruimtelijke plannen en projecten tot stand moeten komen wordt steeds complexer. Dat vereist pragmatisch, creatief, maar ook krachtig handelen.

Ons bureau heeft ervaring met lijnmanagement, projectmanagement en het begeleiden van ruimtelijke procedures.

Onder onze regie zijn woonwijken en industrieterreinen ontwikkeld, bestaande gebieden geherstructureerd en gemeentelijke gebouwen opgericht.

Bureauervaring bij project- en procesmanagment

  • project- en lijnmanagement van diverse ontwikkellocaties
  • begeleiden/maken van planologische produkten
  • lijnmanagement bij gemeenten

Meer informatie over de projecten van Praja?

Klik hier voor een overzicht van onze projecten.

Voor specifieke informatie kunt u altijd contact opnemen.